Bases oficials

Premi Boolino Relat Curt Juvenil 2020

Boolino SL et convida a participar en la nova categoria de Relat Curt Juvenil dins de la VI edició de el Premi Internacional Boolino de Literatura Infantil i Juvenil (Fiction Express Awards). L'objecte d'aquest premi és promoure les arts i les lletres i despertar vocacions en els joves nascuts entre 2004 i 2009. A més, aquest any el premi ofereix la possibilitat d'escriure un relat a quatre mans amb un dels autors de la plataforma Fiction Express.

La participació en aquests premis implica l'acceptació d'aquestes Bases Oficials i el compromís del participant de complir les lleis i normes aplicables.

Aquesta convocatòria té la finalitat de fomentar la participació dels col·legis, instituts i altres institucions. Cada persona pot presentar-se les vegades que vulgui en els idiomes que desitgi sempre que compleixi amb les següents bases.

No s'acceptaran els relats presentats de forma individual, només es permetrà la participació d'un o diversos alumnes a través del seu professor.

Bases

 1. El termini de participació s'obre el 20 de gener de 2020 a les 00:01 GMT+1 i finalitza el 30 de juny de 2020 a les 23:59 GMT+1 (GMT+1 referida a l'hora en el territori peninsular espanyol) —termini ampliat—. La participació en aquest premi és gratuïta.
 2. Podran participar tots els nascuts entre 2004 i 2009 sigui quina sigui la seva nacionalitat, procedència o lloc de residència. En el cas d'anglès nascuts entre 2004 i 2012.
 3. Les obres presentades hauran de tenir una extensió mínima d'una pàgina i mitja i màxima de 2 pàgines (incloent en aquesta extensió el text del autor) mida DIN A4.
  Els treballs s'han de presentar en la plantilla Word i estaran escrits a doble espai i amb tipus de lletra Times New Roman, cos 12. Han d'estar escrites en lcastellà, català o anglès (en funció de la convocatòria a la qual es presenten).
  A la plantilla s'ha d'especificar el nom i els dos cognoms del participant, el títol de l'obra, la categoria en què es presenten, el nom de l'escola, nom del professor i el curs. Els participants hauran de fer servir la plantilla Word, que es pot descarregar el professor un cop registrat, en la qual s'especifiquen tots els camps i figura el text de l'autor.
 4. En aquesta convocatòria els participants es podran presentar en dues categories depenent de l'any de naixement dels alumnes. Les categories són:
  · Categoria A: alumnes nascuts entre 2007 i 2009.
  · Categoria B: alumnes nascuts entre 2004 i 2006.
 5. Cada participant podrà participar amb més d'un relat i en tots els idiomes que desitgi sempre que compleixi amb les bases d'aquests premis.
  Per participar en castellà, cal dirigir-se a la web premios.fictionexpress.com i en cas de participar en català, és necessari dirigir-se a la web premis.fictionexpress.com. La web a la qual s’han de dirigir si participen en anglès és awards.fictionexpress.com.
    - El professor, en representació del participant, s'haurà de registrar a la web amb les seves dades personals (nom i e-mail), acceptar les bases i la política de privacitat de Fiction Express.
    - Una vegada registrat haurà de descarregar i completar el full de participació en castellà, català o anglès en funció de la convocatòria a la qual es presenti, i adjuntar-lo amb l'obra o les obres presentades. Aquest full s'ha de completar amb les dades del professor que representarà el menor o menors participants davant del jurat. Els originals en llengua castellana s'enviaran per correu electrònic a premios@fictionexpress.com; els de català s'enviaran al correu electrònic: premis@fictionexpress.com i els d’anglès per e-mail a awards@fictionexpress.com.
  Aquest Premi literari s'ha convocat per fomentar la participació dels alumnes d’escoles, instituts i altres institucions. Cada agrupació d'obres ha de portar adjunt el full de participació omplert amb les dades del professor i el col·legi al qual pertanyen.
 6. No es consideraran vàlides les obres que no portin adjunt el full de participació de l'idioma de la convocatòria a la qual es presenten amb totes les dades.
 7. Es consideren acceptades i dins de termini totes les obres rebudes fins el 30 de juny de 2020 dins del termini establert en el punt 1 i per correu electrònic.
  Un cop finalitzat el termini i rebudes totes les obres, el jurat procedirà a la lectura de totes les obres rebudes.
  El jurat està constituït per l'autor que ha iniciat el relat i experts en l'àmbit de la narrativa infantil i juvenil, entre ells, també, representants de Boolino SL.
 8. La decisió del jurat es farà el dia 29 de juliol, però la resolució no es farà pública fins a la gala dels VI Premis Internacionals Boolino (Fiction Express Awards) i la decisió serà inapel·lable. El mateix dia del lliurament dels Premis Boolino el novembre del 2020 es comunicaran els guanyadors i finalistes de cada categoria.
  Els participants es comprometen a acceptar els resultats del premi, que seran definitius, inapel·lables i vinculants en tots els aspectes, quedant exonerada Fiction Express i els seus col·laboradors davant de qualsevol possible reclamació.
 9. La distribució de premis es realitzarà de la següent manera: 10 finalistes (per idioma i categoria) i d'entre ells, es triarà un guanyador (per idioma i categoria). Una mateixa persona no podrà rebre més d'un premi. Cada participant pot presentar tants relats com vulgui en cada un dels idiomes i presentar-se a diversos idiomes.
 10. Es publicarà un llibre imprès amb la compilació dels relats guanyadors en una edició limitada i prologada per algun dels autors que apadrinen les obres. La presentació dels relats als premis autoritza la seva publicació en aquesta obra que no podrà ser comercialitzada però sí distribuïda gratuïtament amb fi divulgatiu i educatiu.
 11. Tots els guanyadors i les escoles participants autoritzen, un cop presentats els relats, que siguin publicats a l'obra en el format esmentat anteriorment amb el nom de pila i cognoms dels participants i el nom de la seva escola sense rebre cap compensació econòmica a canvi.
  Les obres no seran retornades als participants.
 12. L'acceptació de les bases d'aquest concurs implica l'adhesió automàtica a la Base de dades de Boolino S.L. (NIF B65689804) de la informació facilitada en el formulari de registre lligada a la política de privacitat detallada aquí.
 13. Els premis atorgats seran:
  • Guanyadors: cada guanyador rebrà com a premi uns auriculars bluetooth i cinc invitacions per assistir a la Gala dels Premis Fiction Express d'una de les tres ciutats (Londres, Madrid i Barcelona)*. A més, es publicarà un llibre imprès amb la compilació dels relats guanyadors en una edició limitada signada pels autors.
  • Col·legi de cada guanyador: rebrà cinc invitacions per assistir a la Gala dels Premis Fiction Express d'una de les tres ciutats (Londres, Madrid i Barcelona)*, videoconferència o visita de l'autor del relat amb/a l'escola.
  • Finalistes (un màxim de 10 finalistes per categoria i idioma): rebrà tres invitacions per assistir a la Gala dels Premis Fiction Express d'una de les tres ciutats (Londres, Madrid i Barcelona)*.
  • Col·legi de cada un dels finalistes: rebrà tres invitacions per assistir a la Gala dels Premis Fiction Express d'una de les tres ciutats (Londres, Madrid i Barcelona)*.
   *El premi consisteix en una entrada individual a la Gala de Premis i les ciutats estan pendents de confirmació. No inclou despeses de desplaçament ni estada.
 14. La comunicació als finalistes es realitzarà per telèfon (al telèfon registrat al formulari de participació) o per e-mail. És responsabilitat del professor que lliura les obres en nom dels participants que les dades siguin correctes. En cas de no rebre resposta dins dels següents 3 dies naturals següents a l'enviament del correu, es concedirà el premi a un altre participant i quedarà eliminat de la llista de finalistes.
 15. La comunicació dels guanyadors es realitzarà el dia de l'acte de lliurament dels Fiction Express Awards.
 16. Impostos. El guanyador d'aquest concurs és l'únic responsable de qualsevol impost o càrrega fiscal aplicable com a resultat del lliurament o l'ús del premi. El patrocinador es reserva el dret d'efectuar les retencions i deduccions d'impostos i càrregues del premi en la mesura que l'obligui la llei. Compromisos, garanties i exoneració de responsabilitats per part de concursant.
  • (a) La participació en aquest concurs implica la garantia per part de cada participant que la informació introduïda en el lloc web del concurs és autèntica i correcta.
  • (b) En participar en el concurs, cada participant accepta protegir i defensar el patrocinador, les seves filials i els seus corresponents empleats, agències, representants, personal subcontractat, proveïdors de serveis i assessors professionals relacionats amb el concurs (tots ells en endavant "parts relacionades amb el patrocinador") davant de qualsevol demanda o reclamació de tercers que es pugui interposar com a resultat de (i) l’incompliment d'algun dels compromisos i garanties acceptats pel participant o (ii) l'incompliment o la violació d'alguna de les disposicions d'aquestes Bases oficials per part de l'esmentat participant. Igualment accepta mantenir a totes les parts relacionades amb el patrocinador lliures de qualsevol responsabilitat derivada o relativa a aquestes possibles demandes.
  • (c) Qualsevol participació que incompleixi qualsevol dels compromisos o garanties anteriorment esmentats o que, d'alguna manera, infringeixi aquestes bases oficials, es considerarà nul·la i quedarà automàticament desqualificada del concurs.
 17. Altres acords del concursant:
  • (a) Amb la seva participació en el concurs, cada participant accepta i reconeix que ni el patrocinador ni les parts relacionades amb el patrocinador hauran d'assumir cap responsabilitat per: (i) el retard, la pèrdua, el robatori o la falsificació de participacions, o l'arribada de participacions incompletes, danyades, il·legibles o dirigides a un destinatari incorrecte; (ii) possibles errors, omissions o inexactituds de la informació o de les dades d'identificació en alguna participació; (iii) qualsevol litigi o demanda que sorgeixi per la participació d'un concursant en el concurs o pels seus documents d'inscripció, o bé per la recepció, la propietat o l'ús del premi; (iv) qualsevol error de qualsevol equip informàtic, programari, accés a Internet, xarxa, cable o telèfon, o qualsevol altre error tècnic o de comunicació, fallada, mal funcionament, interrupció o retard; o bé (v) qualsevol dany que sofreixi l'equip informàtic, el programari o les dades del participant o una altra persona a conseqüència de la participació en el concurs o l'accés, la descàrrega o l'ús de qualsevol eina, arxiu, dades, programari, articles o materials relacionat amb aquest concurs.
  • (b) En participar en aquest concurs, cada concursant accepta i consent al patrocinador la recopilació, l'ús i la conservació de les seves dades personals per als propòsits previstos pel concurs (el que inclou, a títol merament enunciatiu, no restrictiu, el processament i l'administració de les participacions, el lliurament d'aquestes dades a les parts relacionades amb el patrocinador quan sigui necessari per a l'operativa del concurs, la comunicació i lliurament del premi al guanyador, l'anunci públic del guanyador, i la publicitat i promoció del concurs.
 18. Drets reservats del patrocinador
  • El patrocinador es reserva el dret, en la mesura que ho permeti la legislació vigent, de donar per finalitzat, cancel·lar o suspendre el concurs en part o en la seva totalitat si hi ha un frau, fallada tècnica o qualsevol altre factor que estigui fora de control del patrocinador i afecti a la integritat del concurs si així ho determina el patrocinador. Si alguna cosa obstaculitza el correcte desenvolupament de la promoció o impedeix la recepció d'inscripcions per causes que poden incloure la impossibilitat d'accedir a la pàgina web del concurs o altres llocs associats, la infecció per virus, defectes del codi, la manipulació il·lícita, la intervenció no autoritzada, el frau, accions dels participants, fallades tècniques o qualsevol altre motiu que, en opinió del patrocinador, o afecti l'administració, la seguretat, la imparcialitat, la integritat o l'adequat desenvolupament del concurs, el patrocinador es reserva el dret de desqualificar qualsevol individu implicat en l'acció i/o cancel·lar, finalitzar, modificar o suspendre el concurs o qualsevol de les parts. Qualsevol intent de perjudicar deliberadament algun servei o lloc web, o d'obstaculitzar el desenvolupament normal del concurs per part d'algun concursant o individu suposa una violació de les lleis penals i civils, i en cas de produir-se tal intent, el patrocinador es reserva el dret de reclamar a aquesta persona els corresponents danys i perjudicis en la mesura que ho permeti la llei. Així mateix, el patrocinador es reserva el dret de cancel·lar i retirar qualsevol participació que sigui objecte de reclamació per part de tercers a conseqüència de la violació dels drets d'autor o de qualsevol altre dret. El patrocinador pot fer ús de les fotos rebudes per al concurs en cas que sigui necessari per a la promoció a la web o altres mitjans digitals i xarxes socials per promocionar els relats o altres.
 19. Legislació aplicable; jurisdicció:
  • Aquestes Bases oficials estan regides i s'han d'interpretar de conformitat amb les lleis Espanyoles, i no donen validesa a cap conflicte de principis legals. Pel present document, cada concursant se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de Barcelona.

Barcelona, gener de 2020